บูรณาการการวางแผน Air Shower

สถานพยาบาลในปัจจุบันมีความพยายามอย่างมากในการให้การดูแลที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและปรับให้เข้ากับเทคนิคการออกแบบที่ใหม่กว่า ในขณะเดียวกัน การวางแผน Air Shower ในฐานะบริการได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เริ่มมีแนวคิด กระนั้น มีเพียงไม่กี่คนนอกสมาคมแพทย์ที่รู้และยอมรับอิทธิพลที่ลึกซึ้งต่อประสบการณ์ของผู้ป่วยและความพึงพอใจที่เครื่องมือแพทย์มี ทำให้จำเป็นต้องรวมการวางแผน Air Shower เข้ากับกระบวนการออกแบบสถานพยาบาลแห่งใหม่หรือที่กำลังขยายตัว

Air Shower

แนวทางเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการจัดซื้อ Air Shower

มีส่วนอย่างมากต่อการดูแลคุณภาพสูงสุด ที่ปรึกษาด้าน Air Shower สามารถแนะนำผู้วางแผนโรงพยาบาลในการพัฒนาการออกแบบที่ไม่เพียงเหมาะสมกับบริการและแนวโน้มในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังให้แนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย เกณฑ์การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับ ความต้องการของข้อกำหนดทางคลินิก ความปลอดภัยของผู้ป่วย ให้การดูแลที่มีประสิทธิภาพความต้องการในการปฏิบัติงานและผลกระทบของอุปกรณ์ที่มีต่อเวิร์กโฟลว์

สิ่งที่ต้องตอบคือ Air Shower จะเข้ากันได้กับระบบไอทีเช่นเดียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานและช่วยเพิ่มผลผลิตหรือไม่ อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แพทย์ฝึกเทคนิคที่ไม่สามารถนำเสนอ/นำเสนอได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ผลกระทบของเครื่องมือแพทย์ต่อความอยู่รอดทางการเงิน ซึ่งรวมถึงรายรับและรายรับ Air Shower ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา เอกลักษณ์ของเครื่องมือแพทย์ในพื้นที่ระบายน้ำของผู้ป่วยและสามารถให้การวินิจฉัย/การรักษาที่ยังไม่มีให้บริการจนถึงวันที่หรือบริการที่โรงพยาบาลได้ว่าจ้าง

การวางแผน Air Shower

นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดที่สำคัญในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล การวางแผนที่ประสบความสำเร็จก่อนการจัดหา Air Shower เป็นกระบวนการที่มีพลวัตที่เกี่ยวข้องกับทีมที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล ช่างเทคนิค วิศวกรชีวการแพทย์ ทีมสถาปนิก ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้จำหน่าย Air Shower ทีมไอที ฯลฯ บทบาทและระยะเวลาในการดำเนินการ ของงานของแต่ละคนจะต้องถูกอธิบายไว้ตั้งแต่แรก กระบวนการนี้ควรเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มโครงการผู้วางแผนเครื่องมือแพทย์จะมอบความเชี่ยวชาญและความรู้ในปัจจุบันให้กับลูกค้า

ซึ่งจะเป็นแนวทางในกระบวนการตัดสินใจ ในขณะเดียวกันก็รักษาความสนใจของลูกค้าและโครงการไว้เป็นแนวหน้าเสมอ เช่นเดียวกับขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม การวางแผนอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็มีตัวบ่งชี้ที่สำคัญในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างโรงพยาบาลเช่นกัน การวางแผนที่ประสบความสำเร็จก่อนการจัดหา Air Shower ราคาเป็นกระบวนการที่มีพลวัตที่เกี่ยวข้องกับทีมที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล ช่างเทคนิค วิศวกรชีวการแพทย์ ทีมสถาปนิก ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ทีมไอที ฯลฯ

สนใจเพิ่มเติม http://www.p2mgroup.com